Charles Explorer logo
🇬🇧

Source Studies

Class at Faculty of Arts |
AAH100003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Definice a klasifikace historických pramenů, základní pojmy, kritika a dochování historických pramenů

2. Vydávání historických pramenů k dějinám středověku, základní edice a ediční řady

3. Písemné prameny k českým dějinám přemyslovského období

4. Písemné prameny k českým dějinám raně lucemburského období

5. Písemné prameny k dějinám husitství

6. Písemné prameny k dějinám pozdního středověku

7. Jako součást kursu studenti vypracují závěrečnou písemnou práci zaměřenou na konkrétní pramen nebo typ pramene

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem je vyložit základní pojmy, klasifikovat historické prameny, osvojit si kritiku pramenů, podat přehled a rozbor pramenů k českým dějinám období středověku.