Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Law

Class at Faculty of Arts |
AAH100005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky z dějin českého a československého práva se budou věnovat pramenům práva od počátků české státnosti až do roku 1945. Těžiště přednášek bude spočívat zejména na juristické analýze kodifikací a právních knih, rovněž se bude sledovat proces aplikace práva v praxi.

Výklad postihne období raného a rozvinutého feudalismu, husitství, stavovské monarchie, feudálního absolutismu a kapitalismu. Přednášející se bude zabývat i právním vývojem v období první ČSR a protektorátu.