Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Chronology

Class at Faculty of Arts |
AAH100006

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Historická chronologie - Historica Chronology

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem kalendářů a měření času v Evropě od starověku do současnosti. Zároveň se studenti prakticky učí převádět časové údaje historických pramenů na dnešní způsob datování

Sylabus:

Definice a vývoj historické chronologie

Vývoj evropského kalendáře (astronomické základy, typy kalendářů, juliánský kalendář, křesťanský kalendář, příprava a průběh gregoriánské reformy, novodobé evropské kalendáře); Základní chronologické pojmy

Způsoby datování (označování let; označování dnů)

Části roku

Dělení dne

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem kalendářů a měření času v Evropě od starověku do současnosti. Zároveň se studenti prakticky učí převádět časové údaje historických pramenů na dnešní způsob datování.