Charles Explorer logo
🇬🇧

The Diplomatics - Elementary Terms

Class at Faculty of Arts |
AAH100007

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do obecné diplomatiky.

Přehled evropských diplomatických studií.

Přehled základních edičních podniků, literatury a odborných periodik.

Základní přehled o vývoji diplomatického materiálu v Evropě ve středověku. Vnější a vnitřní znaky listin.

Dějiny papežské kanceláře a vývoj bádání o papežské diplomatice.

Dějiny říšské kanceláře a vývoj bádání o říšské diplomatice.

Kancelářské knihy (se zaměřením na registra, kopiáře, formulářové sbírky).

Veřejný notariát, jeho vývoj a uplatnění.

Města a městské kanceláře; kanceláře a diplomatická aktivita univerzit.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jde v rámci latinské středo- a novověké právní kultury o základní informace o historii a vývoji metodiky předmětu, spojené s genetickým výkladem o jednotlivých základních kategoriích úředních písemných produktů a institucí, které se na jejich vzniku podílely. Výklady jsou doprovázeny demonstrací reprodukcí jednotlivých typů dokumentů.

Student se má při této příležitosti osvojit tvorbu regestů různého typu.