Charles Explorer logo
🇬🇧

Diplomatics of the Middle Ages

Class at Faculty of Arts |
AAH100008

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jde o aplikaci a rozvinutí znalostí z obecné diplomatiky na český diplomatický materiál do roku 1526 v rámci jednotlivých právních okruhů, tj, zejména diplomatiky státní, církevní, městské a vrchnostenské s důrazem na ediční počiny. Předmět se sleduje v rámci jednotlivých epoch: přemyslovské, lucemburské, husitství a doby následné (do roku 1526).