Charles Explorer logo
🇬🇧

Diplomatics of the Modern Period

Class at Faculty of Arts |
AAH100009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Místo a úloha diplomatiky nejnovějšího období v systému pomocných věd historických a historických věd vůbec. 2.

Literatura z oblasti moderní diplomatiky zpracovaná na území České republiky, dále odborná produkce z teritoria Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Francie, s přihlédnutím k USA a Rusku. 3. Metody používané v diplomatice nejnovějšího období v návaznosti na existující literaturu, tj. dějiny oboru jako vývoj metody. 4. Kanceláře a úředníci 19. a 20 století, jejich postavení a vývoj, kancelářské řády, služební pragmatiky. 5.

Proces vzniku písemností od podání, přes vyřízení, přípravu konceptů až po vyhotovení čistopisů; možnosti využití počítačových vývojových diagramů na jejich modelování. 6. Vývoj a proměny vnějších a vnitřních identifikačních znaků, tj. diplomatická analýza v 19. a 20. století. 7.

Základní typy písemností - diplomatická systematika - u institucí státní správy, samosprávy, národních výborů, školských orgánů, subjektů hospodářského charakteru atp.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem předmětu je podat v návaznosti na středověku diplomatiku charakteristiky a vývoj základních diplomatických kategorií, zejména s ohledem na kvantitativní nárůst materiálu a jeho strukturální proměny. Těžiště je v propojení výkladu s dějinami raně novoěkých kanceláří.

Zvláštní pozornost je věnována speciálním diplomatikám (církevní, městská, patrimoniální) a rozvoji úředních knih, které v nich zaujímají zvlášť významné místo.