Charles Explorer logo
🇬🇧

Paleographical Practice [1]

Class at Faculty of Arts |
AAH100010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1,. Základní rysy vývoje českého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století 2.

Základní rysy vývoje německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století 3. Psací látkz užívané v tomto období 4.

Výuka psaní 5. Zkratky 6.

Filigrány

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má posluchačům přiblížit metodiku paleografie jako samostatné vědní disciplíny, seznámit je s vývojem latinského písma od jeho vzniku v cca 5. století př. n. l. po rok 1500, s charakteristikou jednotlivých v celém vývoji používaných typů, seznámit je s literaturou a paleograficými edicemi nutnými pro paleografické srovnávání. V praktické části jde o nácvik bezpečné orientace v typech starších písem (do roku 800) a jejich rozeznání a časové zařazení,a dále o praktickou znalost čtení běžných písem období let 800-1500.