Charles Explorer logo
🇬🇧

The gate of the archives is open

Class at Faculty of Arts |
AAH1000100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

1. Co vše můžeme nalézt v archivu, co ovlivňuje vznik a dochování určitého typu fondů či sbírek? Možná využití archivního materiálu na příkladech fondů Archivu Národního muzea.

2. Proč je nutné znát dějiny institucí (případně nejen své mateřské instituce)? Trocha z dějin instituce a vybraných fondů MDH, ANM.

3. Jak využít a zpřístupňovat fondy, archivní prameny jako nástroj k interpretaci minulosti? Důraz bude kladen i na otázky propagandy či obrazového sdělení.

4. Sbírka zaniklých stranických muzeí – role muzeí, typologie pramenů, jejich možnosti.

5. Mají fotografické sbírky právo