Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Geography

Class at Faculty of Arts |
AAH100014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Teoretický a metodologický základ oboru, 2. Vývoj oboru a současný stav v zahraničí i v České republice. 3.

Přehled vývoje kulturní krajiny v českých zemích od raného středověku do 20. století z pohledu fyzické historické geografie, historické geografie sídel a obyvatelstva, regionální historické geografie a územního vývoje. 4. Paměť krajiny jako nové téma v historické geografii, využívání kartografických pramenů a kartografické metody v historické práci.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úkolem předmětu historická geografie je seznámit studenty se základní problematikou historické geografie jako transdisciplinárního oboru (předmět, metody, struktura oboru, literatura), s přehledem historické geografie českých zemí (historická geografie fyzická, sídel a obyvatelstva, hospodářská, politická, kulturní) a s využitím historickogeografického pohledu v historické práci. Pozornost je nutné věnovat kartografické metodě, práci s kartografickými prameny a otázkám názvosloví.