Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar to the Opening and Use of Records

Class at Faculty of Arts |
AAH100016

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. . Evidence archiválií

- Normativní vymezení evidence archiválií

- Evidence NAD, archivních pomůcek, přírůstků, úbytků a další typy (s demonstrací) 2. Evidence archivních pomůcek

- Normativní vymezení jednotlivých typů archivních pomůcek a jejich podoby

- Ukázka typů pomůcek a jejich rozbor, standardizace archivních pomůcek 3. Teoretické a metodické principy zpracování archiválií

- Pojem zpřístupnění archiválií a jeho rozbor

- Způsoby zpřístupňování archiválií a jejich moderní trendy (v obecné rovině)

- Etapy zpřístupňování archiválií (vymezení, třídění, pořádání, inventarizace)

- Charakteristika metodických východisek pro zpracování archiválií

- Archiválie jako historický pramen

- Při cvičení demonstrace jednotlivých norem a rozbor některých pořádacích metod

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V rámci semináře budou studenti seznámeni se základy zpřístupňování archiválií. Po teoretickém výkladu o různých pořádacích principech (pertinenční přincip, provenienční princip, volný provenienční princip atd.) budou formou řízené archivní praxe uspořádány různé typy archivních fondů a sbírek menšího rozsahu.

Předpokládá se spolupráce s předními pražskými archivy (Státní ústřední archiv, Archiv Akademie věd ČR a Archiv Univerzity Karlovy.