Charles Explorer logo
🇬🇧

Archival Legislation, Operation and Technology

Class at Faculty of Arts |
AAH100018

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Současná archivní legislativa 2.

Tendence vývoje archivní legislativy u nás po roce 1945 3. Příčiny vzniku současného archivního zákona a jeho příprava 4.Obecná východiska zákona a jeho výsledná podoba 5. Hlavní přínos současného archivního zákona, změny a obecné cíle 5.

Vztah archivního zákona k dalším relevantním normám

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posluchači budou seznámeni s vývojem a současnou podobou archivní legislativy u nás i v zahraničí a s důležitými právními oblastmi zasahujícími do archivní praxe (ochrana osobních dat, zpřístupňování informací, právo původce, autorské právo).