Charles Explorer logo
🇬🇧

Archival Practice

Class at Faculty of Arts |
AAH100019

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během odborné praxe se studenti pod vedením zkušených odborníků seznamují s obsahem a formami práce archiváře. Důraz se klade na propojování teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi.

Studenti si vedou záznamy o průběhu praxe a činnostech, které vykonávali. Na závěr praxe budou shrnuty a zhodnoceny získané zkušenosti.