Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor's Diploma Work on Auxiliary Historical Sciences

Class at Faculty of Arts |
AAH100023

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je vypracování bakalářské práce. Téma si studenti vybírají na základě nabídky katedry a po dohodě s vedoucím práce.