Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor's Diploma Work on Source Studies

Class at Faculty of Arts |
AAH100025

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem seminářte je vypracování bakalářské práce. Téma si studenti vybírají podle nabídky katedry a po dohodě s vedoucím práce.