Charles Explorer logo
🇬🇧

The Principles of IT

Class at Faculty of Arts |
AAH100029

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Základní ovládání počítače: přihlašování se do sítě. Struktura domény Jinonice: pracovní stanice, servery a tiskárny.

2. Práce ve Windows: Spouštění a ukončování programu. Organizace a nastavení pracovní plochy, vytváření ikon na ploše. Práce se soubory a se složkami: vytváření složek - adresářů, kopírování (a to jak pomocí schránky, tak tažením myší), přesouvání, mazání a přejmenování souborů. Zadávání příkazů (menu, klávesové zkratky, místní nabídka).

3. Práce v textovém editoru Word: Úprava pracovní plochy ve Wordu. Základní úpravy textu (vzhled stránky, typ a velikost písma). Automatické opravy, kontrola pravopisu, volba jazyka, nastavení jazyka a odpovídající klávesnice. Označování (výběr) textu, příkazy pro rychlé pohyby po textu. Formátování odstavců, dělení slov, pevná mezera, vkládání znaků pomocí jejich kódů. Základní typografická pravidla pro úpravu textu. Tvrdý konec stránky, problém vakátů. Práce s tabelátory. Převod dat vytvořených ve Wordu na tabulku. Zobrazování kódů polí (?formátovacích příkazů"). Začleňování obrázků do textu. Záhlaví a pata stránky (číslování stránek, záhlaví a pata odlišné na první stránce, záhlaví a pata odlišné na sudých a lichých stránkách). Náhled před tiskem, tisk dokumentu (volba, popř. připojení tiskárny, náhled před tiskem, oboustranný tisk, počet kopií, tisk části dokumentu). Vytváření a úpravy tabulek. Orientace stránky (na výšku, na šířku), sloupcová sazba. Práce s textovými boxy. Definování a používání stylů (velmi důležité!). Konverze textu z jiného editoru do Wordu. Vyhledávání a nahrazování textu (najdi/nahraď). Závěrečná redakce textu.

4. Práce s tabulkovým procesorem Excel: Úprava pracovní plochy v Excelu. Vytvoření jednoduché tabulky. Formátování buněk. Výpočty v tabulce, vkládání funkcí. Označování (výběr) buněk, příkazy pro rychlé pohyby po tabulce. Kopírování, příkaz ?vyplň". Orámování tabulky. Podmíněné formátování. Vytváření seznamů. Formátování tabulky pro tisk, záhlaví a pata stránky. Náhled před tiskem, tisk tabulky. Spolupráce Excelu a Wordu (OLE).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs má studentům poskytnout znalosti a dovednosti v oblasti, kterou lze stručna nazvat "počítačová gramotnost". Jde o základní uživatelskou práci s osobním počítačem, kterou můžeme charakterizovat takto: operační systém Windows xx - práce se soubory a se složkami, textový editor Word - psaní a formátování etxtu a jeho tisk, tabulkový procesor Excel - vytváření a formátování tabulek, jejich propojování, databáze, grafy, databázový systém Acces: tabulka, nastavení relací mezi tabulkami, dotaz, formulář, sestava, makro, export a import dat, elektronická pošta, vyhledávání informací na Internetu