Charles Explorer logo
🇬🇧

Classical Latin

Class at Faculty of Arts |
AAH100037

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Spolehlivé zvládnutí latinské morfologie

2. Klíčové jevy latinské syntaxe

3. Infinitivní a předložkové vazby, používání konjunktivů ve složitých souvětích

4. Seznámení s latinskou slovní zásobou typickou pro bohemikální středověkou latinu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Účelem předmětu je poskytnout studentům historických oborů základní znalosti klasické latiny, které jim umožní v dalších semestrech absolvovat specializovaný seminář středověké latiny a nabýt schopnosti samostatně pracovat s latinsky psanými historickými prameny.

Výuka respektuje skutečnost, že řada studentů latinu během středoškolského studia nepoznala ani částečně, postupuje však rychle a vzhledem k časové dotaci kursu předpokládá schopnost studentů vstřebat gramatiku latiny bez intenzivního procvičování. Pozornost výkladu se soustřeďuje na spolehlivé zvládnutí latinské morfologie a klíčových jevů latinské syntaxe důležitých pro porozumění středověkým textům (infinitivní a předložkové vazby, používání konjunktivů ve složitých souvětích). Již v tomto kursu klasické latiny se studenti díky použité cvičebnici v širokém rozsahu seznamují s latinskou slovní zásobou typickou pro bohemikální středověkou latinu.