Charles Explorer logo
🇬🇧

The Principles of the Auxiliary Historical Sciences

Class at Faculty of Arts |
AAH100038

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. PVH obecně

2. paleografie

3. diplomatika

4. sfragistika

5. heraldika

6. genealogie

7. epigrafika

8. historická metrologie

9. chronologie

10. kodikologie

11. numismatika

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášky je poskytnout studentům základní orientaci v pomocných vědách historických jako se základním předpokladem pro práci s historickými prameny, především pro historickou kritiku, rovněž jako s důležitou součástí kulturních dějin. V semináři, který navazuje na přednášky, by si studenti měli především osvojit schopnost přečíst méně náročné historické texty, převádět historická data na dnešní způsob datování a naučit se aplikovat získané poznatky z pomocných věd historických na vlastní odbornou práci.