Charles Explorer logo
🇬🇧

Source Studies of the Middle Ages

Class at Faculty of Arts |
AAH100040

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Definice a klasifikace historických pramenů, základní pojmy, kritika a dochování hsitorických pramenů

Vydávání historických pramenů k dějinám středověku, základní edice a ediční řady

Písemné prameny k českým dějinám přemyslovského období

Písemné prameny k českým dějinám raně lucemburského období

Písemné prameny k dějinám husitství

Písmené prameny k dějinám pozdního středověku

Jako součást kurzu vypracují studenti písemnou práci zaměřenou na konkrétní pramen nebo typ pramene

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem je vyložit základní pojmy, klasifikovat historické prameny, osvojit si kritiku pramenů, podat přehled a rozbor pramenů k

českým dějinám období středověku.