Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Administration until 1526

Class at Faculty of Arts |
AAH100042

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezení pojmu

Postavení českého v rámci římsko-německé říše; český panovník jako říšský arcičíšník a kurfiřt

Vývoj území českého státu do konce středověku

Vývoj ústřední politické správy českého státu (panovník, dvorské a zemské úřady, hradská správa)

Správa českého státu za husitské revoluce

Městská správa

Církevní správa

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět dějiny správy má studentům poskytnout základní přehled o územním vývoji a postavení českého státu v historickém vývoji, o vývoji státní správy v českých zemích a jejích institucí od počátků českého státu v 10. století do nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526, a to v oblasti správy politické, finanční a soudní, rovněž o vzniku a vývoji správy městské, církevní a patrimoniální v Čechách a na Moravě. Studenti se rovněž seznámí s prameny studia dějin správy a pramennými edicemi, a s odbornou literaturou k tomuto tématu.