Charles Explorer logo
🇬🇧

Source Studies of the Modern Times

Class at Faculty of Arts |
AAH100046

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Prameny aktové povahy institucionální a osobní provenience od roku 1848 do druhé poloviny 20. století. 2.

Fondy zásadní důležitosti pro poznání českých národních dějin v domácích archivech i archivech rakouských a německých. 3. Aktové prameny sdělovací, pamětní, pojišťovací, evidenční, vnitroinstitucionální a privátní. 4.

Tištěné prameny - schematismy, kompasy, úřední kalendáře, adresáře. 5. Statistiky - ústřední, zemské, regionální, a komunální povahy. 6.

Zprávy o činnosti, výroční a jubilejní zprávy, stenografické protokoly a tisky periodické i příležitostné, programy stran a hnutí. 7. Tištěné právní předpisy. 8.

Prameny tiskem vydané - deníky, korespondence, paměti, dobová publicistika, edice dokumentů. 9. Dobový periodický tisk jako historický pramen. 10.

Fotografie a film hraný i dokumentární jako pramen. 11. Vtipy a anekdoty, zejména politického rázu a jejich význam pro poznání dobové mentality společnosti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem předmětu je podat ucelený přehled o různých typech úředních i neúředních pramenů 19. a 20.století. Pozornost se věnuje přehledům a pomůckám, bibliografiím a edicím těchto pramenů.

Aktivní účast studentů na předmětu směřuje do práce s neúředními prameny, rozpoznání jejich kategorií, významu, výhod a rizik práce s jednotlivými typy pramenů při psaní historických textů.

Examinace: písemná část: seminární práce, založená na neúředních pramenech 18. - 20. století

ústní část: vysvětlení práce na seminárce + objem látky v rozsahu, přednášeném na výuce