Charles Explorer logo
🇬🇧

Reading of Paleographic Texts of Modern Period

Class at Faculty of Arts |
AAH100048

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Studenti získají základní znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 18. století, do tereziánských školských reforem. Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí čtení především jazykově českých a německých textů z období 16. - poloviny 18. století.

V rámci kurzu je věnována pozornost novověkým písmům - humanistickému a novogotickému (českému i německému), psacím látkám, filigránům, výuce psaní a metodám při výuce užívaným (metoda mechanická a analyticko-syntetická), základnímu přehledu učebnic, zkratkám užívaným v textech, a dalším teoretickým otázkám.