Charles Explorer logo
🇬🇧

Old Czech

Class at Faculty of Arts |
AAH100049

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod: praktické informace ke kurzu, základní příručky a internetové zdroje, periodizace vývoje češtiny

2. Základní pojmy, grafické systémy pro zápis češtiny. Transkripce starších textů - různé přístupy a ustálená pravidla. Původ staré češtiny a její místo mezi ostatními jazyky

3. Vývoj českého hláskosloví

4. Vývoj českého tvarosloví

5. Vývoj české syntaxe

6. Využití znalostí jazykového vývoje k přibližnému určení doby vzniku textu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jednosemestrový kurs uvádí do vývoje českého jazyka od nejstarší doby po současnost včetně jeho grafického záznamu (přednostní pozornost je věnována starším vývojovým fázím češtiny). Probírají se postupně pravopisné systémy, základní kontury vývoje hláskosloví a gramatiky. Výklady jsou procvičovány zejména čtením transkribovaných a transliterovaných textů s komplexním rozborem a formou samostatných cvičení se společnou kontrolou.

*výuka tohoto předmětu probíhá jednou za dva roky