Charles Explorer logo
🇬🇧

Historical Geography

Class at Faculty of Arts |
AAH100050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Teoretický a metodologický základ oboru, 2. Vývoj oboru a současný stav v zahraničí i v České republice. 3. Přehled vývoje kulturní krajiny v českých zemích od raného středověku do 20. století z pohledu fyzické historické geografie, historické geografie sídel a obyvatelstva, regionální historické geografie a územního vývoje. 4. Paměť krajiny jako nové téma v historické geografii, využívání kartografických pramenů a kartografické metody v historické práci.

*výuka tohoto předmětu probíhá jednou za dva roky

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úkolem předmětu historická geografie je seznámit studenty se základní problematikou historické geografie jako transdisciplinárního oboru (předmět, metody, struktura oboru, literatura), s přehledem historické geografie

českých zemí

(historická geografie fyzická, sídel a obyvatelstva, hospodářská, politická, kulturní) a s využitím historickogeografického pohledu v historické práci. Pozornost je nutné věnovat kartografické metodě, práci s kartografickými prameny a otázkám názvosloví.

Předmět se koná jednou za 2 roky! Naposledy se konal v akad. roce 2020–2021

Literatura:

Evropská úmluva o krajině. Florencie 2000; http://www.mzp.cz/cz/evropska_umluva_o_krajine

Fagan, Brian: Malá doba ledová. Jak klima formovalo dějiny v letech 1300-1850. Praha 2007.

Gojda, Martin: Archeologie krajiny. Praha 2000.

Historická geografie 1-36. Praha 1968-2010 (a dále kontinuace).

Historický atlas měst České republiky, sv. 1-18, 20, 21 (Semotanová, Eva-Šimůnek, Robert-Žemlička, Josef a kol.).

Praha 1995-2009 (a dále kontinuace).

Klápště, Jan: Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005.

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha od roku 1996 (a dále kontinuace).

Lutterer, Ivan – Šrámek, Rudolf: Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Havlíčkův Brod 1997.

Maur, Eduard: Paměť hor. Praha 2006.

Proměny sudetské krajiny (Matěj Spurný ed.). Domažlice 2006.

Roubík, František: Soupis map českých zemí 1, 2. Praha 1951/1952, 1955.

Sádlo, Jiří-Pokorný, Petr-Hájek, Pavel-Dreslerová, Dagmar-Cílek, Václav: Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha 2005. Semotanová, Eva: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha 2001.

Semotanová, Eva: Česko. Ottův historický atlas. Praha 2007.

Schama, Simon: Krajina a paměť. Praha 2007.

Svoboda, Jiří – Vašků, Zdeněk – Cílek, Václav: Velká kniha o klimatu zemí Koruny české. Praha 2003.

Semotanová, Eva: Historická geografie českých zemí. Praha, 2. akt. vydání 2002, dotisk 2006.