Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Diplomatics

Class at Faculty of Arts |
AAH100052

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Místo a úloha diplomatiky nejnovějšího období v systému pomocných věd historických a historických věd vůbec. 2.

Literatura z oblasti moderní diplomatiky zpracovaná na území České republiky, dále odborná produkce z teritoria Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Francie, s přihlédnutím k USA a Rusku. 3. Metody používané v diplomatice nejnovějšího období v návaznosti na existující literaturu, tj. dějiny oboru jako vývoj metody. 4. Kanceláře a úředníci 19. a 20 století, jejich postavení a vývoj, kancelářské řády, služební pragmatiky. 5.

Proces vzniku písemností od podání, přes vyřízení, přípravu konceptů až po vyhotovení čistopisů; možnosti využití počítačových vývojových diagramů na jejich modelování. 6. Vývoj a proměny vnějších a vnitřních identifikačních znaků, tj. diplomatická analýza v 19. a 20. století. 7.

Základní typy písemností - diplomatická systematika - u institucí státní správy, samosprávy, národních výborů, školských orgánů, subjektů hospodářského charakteru atp.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs české diplomatiky novověku bude zaměřen ke konkrétním oblastem studia novověkých diplomatických písemností, jejich vztahu k politické, hospodářské a finanční správě.

Study programmes