Charles Explorer logo
🇬🇧

Records Management, Selection of Records, Archival Legislation

Class at Faculty of Arts |
AAH100055

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod do problematiky spisové služby

- Základní pojmy (spis, spisovna, registratura, spisová služba)

- Základní literatura k tématu

- Faktory ovlivňující spisovou službu

- Vývojové rysy spisové služby

- Současné trendy v oblasti spisové služby 2. Úvod do problematiky předarchivní péče

- Základní pojmy (původce, předarchivní péče, spisový a skartační řád a plán atd.)

- Spolupráce archivu a původce v oblasti předarchivní péče a výběru archiválií

- Teoretické aspekty předarchivní péče a výběru archiválií

- Reálná podoba předarchivní péče na příkladu Národního archivu (delimitace mezi státními archivy, spolupráce s původci)

- Při cvičení rozbor spisových a skartačních norem 3.. Legislativní úprava předarchivní péče

- Současná legislativa k problematice předarchivní péče

- Tvorba spisových a skartačních řádů a metodická spolupráce státních archivů

- Kontrolní činnost archivů v oblasti předarchivní péče 4..Typologie původců

- Pojem původce a jeho rozbor

- Pohled na původce a jejich chování

- Faktory ovlivňující chování původců

- Typologie původců a zdroje k jejímu stanovení 5. Typologie registratur

- Pojem registratura (historický, evidenční, terminologický a systematický aspekt)

- Vývoj registratur a registraturních systémů v Čechách

- Typologie registratur (s ukázkami archiválií)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Posluchači jsou seznamováni s jednotlivými etapami předarchivní péče a výběru archiválií a s nejdůležitějšími problémy archivní teorie. V seminární části se posluchači budou praktickou formou podílet na výběru archiválií u různých typů původců.

Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Povolen je opakovaný zápis předmětu