Charles Explorer logo
🇬🇧

Master's Diploma Seminar [2]

Class at Faculty of Arts |
AAH500014

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V magisterském semináři dostávají studenti návod ke zpracování diplomové práce, současně je prováděna kontrola zpracování tématu a jednotlivé fáze práce studentů. Práci si volí podle svého odborného zaměření z nabídky katedry PVHAS.

Cílem je příprava, shromáždění literatury a pramenů a k zadané práci a její vlastní zpracování v rámci specializovaných tématických diplomových seminářů vypisovaných jednotlivými vyučujícími katedry a zaměřených především na následující hlavní okruhy - problematiku archivní, jednotlivých pomocných věd historických a otázky diplomaticko správní.

Vyhledání odborné literatury (za spolupráce, resp. konzultace s pedagogem) vztahující se k tématu je součástí heuristiky