Charles Explorer logo
🇬🇧

Diplomatics of the Early Modern Period

Class at Faculty of Arts |
AAH500113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* jedná se o předmět, který je vyučován pouze jednou za dva roky, poslední výuka v ZS 2023/2024.

Výuka se bude konat v různých archivech, níže naleznete konrkétní rozpis, změna termínu není vyloučena.

Termíny výuky: 19. 10. - doc. Hojda 26. 10. - doc. Ebelová 9. 11. - doc. Hojda 16. 11. - doc. Ebelová 30. 11. - doc. Hojda 7. 12. - doc. Ebelová

Vývoj jednotlivých typů kanceláří v období raného novověku (panovnické, církevních institucí, městských, vrchnostenských), postavení a práce kancelářského personálu, proces vzniku úředního spisu, tj. jeho oběh od podání až po vyhotovení čistopisu a jeho odeslání. Proměny vnějších a vnitřních znaků písemností v daném období. Základní typy písemností centrálních orgánů, institucí zemské a místní správy, specifika písemností správy soudní, finanční, hospodářské aj. V rámci semináře - práce s konkrétními písemnostmi, vyhotovování regestů záhlavních a náhradních, s původními pomocnými knihami a vyhledávání spisů na jejich základě (gubernium …).