Charles Explorer logo
🇬🇧

Master's Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
AAH500126

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem je příprava, shromáždění literatury a pramenů a k zadané práci a její vlastní zpracování v rámci specializovaných tématických diplomových seminářů vypisovaných jednotlivými vyučujícími katedry a zaměřených především na následující hlavní okruhy - problematiku archivní, jednotlivých pomocných věd historických a otázky diplomaticko správní.

Vyhledání odborné literatury (za spolupráce, resp. konzultace s pedagogem) vztahující se k tématu je součástí heuristiky.

Study programmes