Charles Explorer logo
🇬🇧

Master´s Diploma Seminar

Class at Faculty of Arts |
AAH500199

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Povolen je opakovaný zápis předmětu

Study programmes