Charles Explorer logo
🇬🇧

Personnel Marketing

Class at Faculty of Arts |
AAN120121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Charakteristika obsahu předmětu:

1.     Vývoj personálního marketingu a základní východiska

2.     Úvod do marketingu, základní pojmy a marketingový mix

3.     Metody a procesy designu

4.     Definice značky zaměstnavatele a EVP

5.     Interní personální marketing

6.     Externí personální marketing

7.     Marketingové modely v rozhodovacím procesu uchazečů

8.     Moderní marketingová komunikace

9.     Online marketing a jeho specifika

10.  Sociální sítě v personálním marketingu

11.  Etické a právní aspekty online personálního marketingu

12.  Online marketing vzdělávacích institucí

13.  Personální marketing neziskových organizací

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN120121 / PERSONÁLNÍ MARKETING 1AND / Bakalářské studium 2023/2024

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

LS 1/1; povinný předmět

Z + Zk / 4 kredity

Cílem předmětu je seznámení s personálním marketingem, jeho vývojem v kontextu technologického rozvoje a situace na trhu práce a s aktuálními trendy v této oblasti. Sledováno je uplatnění marketingového myšlení a konkrétních nástrojů v dílčích personálních činnostech, zejména v oblasti získávání zaměstnanců a jejich stabilizace. Pozornost je věnována základním východiskům a pojmům personálního marketingu, marketingovému mixu, metodám a procesům designu, značce zaměstnavatele (Employer Branding) a EVP (Employee Value Proposition), internímu a externímu personálnímu marketingu, marketingovým modelům v rozhodovacím procesu uchazečů, marketingové komunikaci, online marketingu a jeho etickým a právním aspektům, online marketingu vzdělávacích institucí a personálnímu marketingu neziskových organizací.