Charles Explorer logo
🇬🇧

Professional Experience

Class at Faculty of Arts |
AAN120122

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN120122 / ODBORNÁ PRAXE 1AND / Bakalářské studium 2023/2024

PhDr. Olga Běhounková, Ph.D.

ZS; povinný předmět

Z / 3 kredity

Odbornou praxi v rozsahu 50 vyučovacích hodin mohou studenti vykonávat v různých typech organizací. K odborné praxi každého studenta je s organizací uzavřena smlouva o konání praxe, po ukončení praxe odevzdá student zprávu o jejím průběhu (v podobě určené vyučující). V průběhu společného setkání studentů s vyučujícími bude každý student prezentovat poznatky získané v průběhu své odborné praxe.

Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována: 1 Albert Česká republika, s.r.o. (www.albert.cz) 2 Atlas Copco s.r.o. (www.atlascopco.com) 3 Centrum sociálních služeb Praha (www.csspraha.cz) 4 Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz) 5 Domov Sue Ryder z.s. (www.sue-ryder.cz) 6 Learneron, SE (https://learneron.net) 7 Loono, z.s. (https://loono.cz) 8 Mise HERo, s.r.o. (https://misehero.cz/) 9 Seňorina s.r.o. (https://centrum-senorina.cz) 10 Skanska a.s. (www.skanska.cz) 11 Talterra s.r.o. (https://talterra.cz) 12 TCC (https://www.tcc.cz)