Charles Explorer logo
🇬🇧

A Lover's Discourse: The Language of Pain, Passion and Solitude

Class at Faculty of Arts |
ABO100294

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

1) Obrazy vášně - erós mánický a erós vznešený

2) Kódy intimity

3) Pornografická imaginace

4) Milostný diskurs mezi patosem a kýčem, tragičnem a trapností

5) Milostné "dialogy"

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je inspirován textem Fragmenty milostného diskursu. Milostný diskurz se dnes nachází v krajní osamělosti, píše Roland Barthes, hovoří jím mnoho lidí, ale nikdo jej již nezastává.

Mluvčí milostného diskursu mluví sám k sobě, vždy se jedná o jakýsi "falešný" dialog. Je to diskurs mlčení - mluvím, ale nikdo neodpovídá: "Nabízí ke čtení místo promluvy, místo někoho, kdo mluví uvnitř sebe sama, milostně, tváří v tvář druhému (objektu lásky), který mlčí." (R.B.) Výběrem textů se zaměříme převážně na světovou literaturu 20. století - má moderní literatura velká milostná vyprávění? Je "jazyk lásky" a vyznání skutečně jazykem samoty?