Charles Explorer logo
🇬🇧

From the 1930s Czech Lyrical Poetry

Class at Faculty of Arts |
ABO100341

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1)      Josef Hora (Tvůj hlas, 1930) 2)      František Halas (Tvář, 1931) 3)      Vladimír Holan (Vanutí, 1932) 4)      Jaroslav Seifert (Jablko z klína, 1933) 5)      Jan Zahradníček (Jeřáby, 1933) 6)      František Hrubín (Zpíváno z dálky, 1933) 7)      Václav Renč (Studánky, 1935 8)      Vilém Závada (Cesta pěšky, 1937)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář se v několika vybraných sondách pokusí zmapovat projevy různorodých lyrických postupů u generačně spřízněných tvůrců, které vykrystalizovaly v průběhu třicátých let 20. století jednak jako projevy proměn avantgardní poetiky, jednak jako svébytné pokusy o individuální aktualizaci básnických východisek. Seminář se bude opírat o četbu a analýzu vybraných textů lyrické produkce na pozadí soudobé kritické reflexe a v konfrontaci s pozdějším literárněhistorickým uchopením.