Charles Explorer logo
🇬🇧

Bachelor Seminar – Czech Language

Class at Faculty of Arts |
ABO100870

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Seminář se dělí na paralelní tematické skupiny podle počtu a zaměření závěrečných prací studentů.

Setkání každé skupiny se koná dle stanoveného rozpisu minimálně pětkrát za semestr, v případě vyššího počtu studentů i vícekrát. Studenti, jejichž téma závěrečné práce stojí na přechodu mezi uvedenými oblastmi, nebo se jim vymyká, nechť předem konzultují své zařazení s garanty jednotlivých skupin.

V případě nutnosti distanční výuky bude seminář realizován prostřednictvím platformy MSTeams.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář je určen studentům připravujícím závěrečnou práci. Studenty v počáteční fázi přípravy směřuje ke kritickému čtení dosavadní literatury, jež se týká zvoleného tématu.

Studenty v pokročilejší fázi vede k vytvoření propracované osnovy závěrečné práce, k vytvoření prvních souvislých částí textu práce a zpracování nasbíraných dat. Studentům ve finální fázi přípravy pak seminář poskytuje zpětnou vazbu na základě prezentací již hotových částí práce.

Study programmes