Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Czech Sign Language

Class at Faculty of Arts |
ABO10833

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Rodina a základní popis a vlastnosti člověka2. Barvy, materiály, věci kolem nás, slovesa: umět, znát, rozumět, vědět, pamatovat, moct.3. Bydlení a doprava4. Kalendář, časové údaje5. Počasí

6. Základní konverzace v ČZJ

7. Vlastnosti (rozšíření tématu

1)

8. Krátký překlad z ČJ  do ČZJ

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na kurz Základy českého jazyka, prohlubuje zde nabyté jazykové kompetence. U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.