Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Poets of the 1990s

Class at Faculty of Arts |
ABO300128

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Poezie 90. let (autoři a knihy; skupiny a časopisy; problematika generace a periodizace). 2.

Od kritiky k historii aneb Z časopisů do učebnic a dějin (recenze, studie, učebnice, dějiny,slovníky, antologie). 3.-12. Rozpravy o poezii: jejich příprava a zpracování. 13.

Finalizace knižní edice.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadované vstupní znalosti: chuť číst a debatovat s básníky o poezii.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na semináři (a při rozpravách); podíl na přípravě edice.

Charakteristika kurzu:

Jednosemestrální seminář je koncipován v těsné spjatosti s přednáškou Literatura 20. století II. (vybrané problémy) - v jejím rámci se uskuteční řada setkání s básníky narozenými na přelomu 60. a 70. let a vstupujícími do literatury v posledním desetiletí 20. století. Záměrem přednášky a semináře je vytvořit prolegomena k příštím kurzům Literatura 21. století.

Seminář bude rozpravy-besedy s básníky připravovat. Jedná se o básníky Petra Borkovce, Miloše Doležala, Petra Fabiana, Petra Halmaye, Štěpána Noska, Jakuba Syneckého, Bogdana Trojaka, Jaromíra Typlta a další. Vlastním cílem jsou tedy rozpravy, ale též jejich následné zpracování, tj. jejich příprava ke knižnímu vydání (s veškerým doprovodným aparátem - ediční poznámka, medailon, esej ad.). To vše s garancí - v případě kladného výsledku -, že cyklus vyjde knižně. Kromě přípravných prací půjde při seminářích o obecnější mapování a vhledy do poezie 90. let. Zajímat se budeme o tehdejší kritiku, časopisy, skupiny, polemiky, soutěže i ceny.