Charles Explorer logo
🇬🇧

Practice of Literary Criticism [credit]

Class at Faculty of Arts |
ABO300158

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: 1. Literární kritika - pojem, definice, vymezení

Josef Durdík: Obrana kritiky, in J. D.: Kritika (Výbor úvah o zjevech literárních a uměleckých). Praha, Fr. A. Urbánek 1874, s. 325-359 [výběr též v antologii: O národní literaturu. Praha, Melantrich 1990 (ed. D. Jeřábek), s. 111-118].

+ slovníková hesla: rch. [Karel Storch]: Kritika, in Slovník naučný (red. F. L. Rieger; 4. díl). Praha, F.

L. Kober 1865, s. 1003.

F. X. Šalda: Kritika literární, in Ottův slovník naučný (15. díl). Praha, J. Otto 1900, s. 191-196 [sešit: 31. 5.-2. 6. 1899].

Otokar Fischer: Kritika, in Masarykův slovník naučný (4. díl). Praha,

Československý kompas 1929, s. 177-180 [též v knize O. F.: Slovo o kritice.

Praha, V. Petr 1947, s. 17-26].

Arne Novák: Kritika, in Ottův slovník naučný nové doby (díl 3., sv. 2). Praha, J.

Otto 1935, s. 888-892. 2. Nástin vývoje

Arne Novák: Kritika literární. (1916) Praha, F. Topič 1925 [2. vyd.] (zvláště Úvod, s. 7-16; Nástin vývoje české kritiky literární, s. 138-148).

[Havlíček, Neruda, Sládek, Sabina; TGM, Schauer, Krejčí, Hlaváček, Marten,

Procházka; a další] 3. František Xaver Šalda téma: zrození kritika

F. X. Š.: Kritika pathosem a inspirací (Kus konfese), in F. X. Š.: Boje o zítřek.

Meditace a rapsodie. 1. vyd. 1905; 6. vyd. Praha, Melantrich 1948 [Soubor díla F.

X. Šaldy, 1. sv.], s. 164-177). téma: F. X. Š. polemik

/Šalda a Moderní revue; Šalda a Peroutka; Šalda a Čapek-Chod; ad./

Oldřich Králík: O metodu Šaldových polemik, in Vyšehrad 2, 1947, 15. 1., č. 2-3, s. 38-45.

Eva Taxová: Integrační funkce polemiky a dialogu v Šaldově eseji, in Česká literatura 35, 1987, č. 5-6,

Michel Foucault: Polemika, politika a problematizace, in M. F.: Myšlení vnějšku.

Praha, Herrmann & synové 1996, s. 252-264.

Jiří Homoláč: Polemika jako žánr, in Česká literatura 46, 1998, č. 3, s. 236-268.

Luboš Merhaut: Polemika: dialog a nerozumění, in Česká literatura 47, 1999, č. 5, s. 500-504.

Miroslav Červenka:...patosem a inspirací. Metakritika gramatikou a analogií, in

Česká literatura 46, 1998, č. 3, s. 328-330. 4. Kritické programy a proklamace (10.-40. léta) výběrově:

Otokar Fischer: O literární kritice, in Lumír 44, 1916, s. 484-490 [též v knize O. F.:

Slovo o kritice. Praha, V. Petr, 1947, s. 17-26]

Vilém Mathesius: Úkol kritiky, in Čas 31, 1921, č. 258, 4. 11., s. 2-3 [též v knize

V. M.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha, Odeon 1982, s. 207-209].

Karel Čapek: Dvanáctero figur zápasu perem čili příručka písemné polemiky, in

Přítomnost 2, 1925, č. 19, 21. 5., s. 292-293 [též v knize K. Č.: Marsyas čili na okraj literatury (1919-1931). Praha, F. Borový 1948 (3. vyd.), s. 52-57].

Albert Vyskočil: Několik poznámek o kritice, in Rozmach 3, 1925, č. 9, 1. 6., s. 133-135 [též v knize A. V.: Kritikova cesta. Brno, Vetus Via 1998, s. 11-13].

Bedřich Fučík: Potřeba soudu, in Host 7, 1927-28, s. 193-196 [též v knize B. F.:

Kritické příležitosti I. Praha, Melantrich 1998 (Dílo B. F., sv. 1), s. 113-119]

Ferdinand Peroutka: Nutná kapitola o kritice, in Přítomnost 5, 1928, č. 5, 9. 2., s. 65-66 [též Kritický sborník 13, 1993, č. 1, s. 1-4; též v F. P.: Sluší-li se býti realistou. Praha, MF 1993, s. 63-68].

F. X. Šalda: Krise kritiky, in Šaldův zápisník 1, 1928-29, č. 1, říjen 1928, s. 6-9;

č. 2, listopad 1928, s. 64-66 [též v knize F. X. Š.: Z období Zápisníku I. Praha,

Odeon 1988, s. 490-493].

Miroslav Rutte: Víra a pověry (K problému objektivní kritiky), in M. R.: Doba a hlasy (Essaye). Turnov, Müller a spol. 1929, s. 23-32.

F. X. Šalda: Něco o moderní kritice (Prosloveno, poněkud zkrácené, v pražském rozhlase radiovém 23. 3. 1933), in Šaldův zápisník 5, 1933, č. 9-10, s. 251-257.

Bedřich Václavek: Kritika, in B. V.: Tvorbou k realitě. Olomouc - Praha, Index 1937, s. 15-17 [též v knize B. V.: Tvorba a skutečnost. Praha, ČS 1980, s. 78-80].

Václav Černý: Kritik a generace, in Kritický měsíčník 3, 1940, č. 1, 7. 2., s. 17-25

[též v knize V. Č.: Osobnost, tvorba a boj Praha, V. Petr 1947, s. 119-152; též v knize V. Č.: Tvorba a osobnost I. Praha, Odeon 1992, s. 59-64].

Vilém Mathesius: O úkolech a výzbroji literární kritiky, in Naše doba 50, 1942-43,

č. 7, duben, s. 289-294 [též v knize V. M.: Jazyk, kultura a slovesnost. Praha,

Odeon 1982, s. 210-214]. 5. Kritika kritiky

T. S. Eliot: O básnictví a básnících. Praha, Odeon 1991 (zvláště Funkce kritiky

/1923/, s. 28-37; Hranice kritiky /1956/, s. 118-133; Jak kritizovat kritika /1961/, s. 134-148).

------ téma: František Götz: Jasnící se horizont (1926)

Bedřich Václavek: Knížka o současné poezii, in Rudé právo, 1926, 12. 12.

F. X. Šalda: Kritika a nekritika, in Tvorba 2, 1927-1928, č. 1, leden 1927, s. 1-13

[též v knize F. X. Š.: Kritické projevy 13 (1925-1928). Praha, ČS 1963 (Soubor díla F. X. Š., sv. 22), s. 207-216].

Bedřich Fučík: Götzův Horizont, in Tvar 1, 1927, s. 4-8 [též v knize B. F.: Kritické příležitosti I. Praha, Melantrich 1998 (Dílo B. F., sv. 1), s. 11-23].

Miroslav Rutte: Tři podoby světa (část I. Brána ideologie - František Götz), in M.

R.: Doba a hlasy (Essaye). Turnov, Müller a spol. 1929, s. 33-42.

Pavel Fraenkl: K vývoji novodobé české literární kritiky. Nový Bydžov, V. a A.

Janata 1930.

& další 6. Kritikou k pravdě?

Roland Barthes: Kritika a pravda (1966) Česká literatura 16, 1968, č. 1, s. 73-103

[též v knize R. B.: Kritika a pravda. Praha - Liberec, Dauphin 1997, s. 183-260].

Roland Barthes: Co to je kritika? (1963) Kritický sborník 14, 1994, č. 1, s. 1-4. 7. Portrét kritika & debuty (Jan Grossman)

O kritice Kvart 5, 1948-49, s. 277-283.

----- -

K charakteru Hrubínovy poesie, in Řád 10, 1944, č. 5, s. 269-270. [Recenze sbírky F. Hrubína Cikády (1943).]

Nad dílem Jiřího Ortena (Kritický náčrt), in Mladá fronta 1, 1945, č. 52, 8. 7., s. 4.

Dva básnické dokumenty, in My 45, 1945, č. 9, 24. 11., s. 5. [Recenze sbírek Ivo

Fleischmanna Voják (1945) a Oldřicha Kryštofka Hranice (1945).]

Lyrické profily 45, in Generace 1, 1946, č. 2, leden, s. 19-20. [Recenze sbírek

Michala Sedloně Silice (1945) a Oldřicha Kryštofka Hranice (1945).]

Lyrické profily, in Generace 1, 1946, č. 3, únor, s. 19-21. [Recenze sbírky

Ladislava Fikara Samotín (1945) a Ivana Blatného Tento večer (1945).]

Třetí kniha Michala Sedloně, in My 46, 1946, č. 8, 23. 2., s. 4. [Recenze sbírky M.

Sedloně Silice (1945).]

Nad mladou básnickou knihou, in Mladá fronta 2, 1946, č. 72, 26. 3., s. 3.

[Recenze sbírky Ladislava Fikara Samotín (1945).]

K charakteristice nejmladšího umění, in My 46, 1946, č. 18, 4. 5., s. 4. [Recenze sbírky Františka Listopada Sláva uřknutí (1945).]

Dvakrát básně Jaromíra Hořce, in Mladá fronta 2, 1946, č. 147, 28. 6., s. 4.

[Recenze sbírek Jaromíra Hořce Jasina a Květen č. 1 (1946).]

Nejmladší česká poesie v přehledu (III. Jiří Orten), in Lidová kultura 3, 1947, č. 6, 12. 2., s. 8.

Nejmladší česká poesie v přehledu (IV. Situace porevoluční), in Lidová kultura 3, 1947, č. 8, 26. 2., s. 4.

Poesie obyčejného života, in Svobodné noviny 3 (55), 1947, č. 197, 24. 8., s. 7.

[Recenze sbírky Jiřiny Haukové Cizí pokoj (1946).]

Vítězná sbírka I. květnové soutěže, in Svobodné noviny 3 (55), 1947, č. 297, 21. 12., s. 7. [Recenze sbírky Oldřicha Mikuláška Pulsy (1947).]

Virtuosita nové české lyriky, in Listy 2, 1948, č. 2, s. 111-115. [Recenze sbírek

Františka Hrubína Nesmírný krásný život (1947) a Ivana Blatného Tento večer

(1945) a Hledání přítomného času (1947).]

Nová česká lyrika, in Listy 3, 1948-1949, č. 1, 21. 10., s. 37-45. [Recenze sbírek

Jiřího Koláře Dny v roce (1948), Jana Pilaře Sníh (1948) a Jana Hanče Události

(1948).] 8. Kritika - k čemu je na světě?

Václav Černý: Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Brno, Blok 1968 [též v knize V. Č.: Tvorba a osobnost I. Praha, Odeon 1992, s. 224-265].

+ recepce: Z dějin české kritiky Kritický sborník 13, 1993, č. 1, s. 29-43 [J.

Lopatka, J. Patočka, M. Petříček, V. Karfík, B. Doležal]; ad. 9. Diskuse a polemika

Sledování aktuální polemiky; viz časopisy 10. Ne/jistoty kritiky 16 svazků mladofrontovní edice Mladé cesty:

Antonín Brousek: Podřezávání větve. Pokus o sabotáž Knižní kultura 1, 1964, č. 7, 25. 7., s. 268-272 a č. 8., 31. 8., s. 298-301 [též v knize A. B.: Podřezávání větve.

Praha, Torst 2000, s. 7-27].

Bohumil Doležal: Rozpaky z poezie Tvář 2, 1965, č. 2, únor, s. 9-13; č. 3, březen, s. 5-7 [též v knize Tvář. Výbor z časopisu. Praha, Torst 1995, s. 239-249].

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Je možné uznat i jako volitelný seminář.

Požadované vstupní znalosti: odvaha k vlastnímu čtení a názoru.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů.

Charakteristika kurzu:

Seminář by měl nabídnout vhled historizující (vybrané kapitoly z dějin kritiky) i ryze metakritický. Vlastním cílem semináře pak je reflexe svého postavení vůči dílu i ostatním čtenářům/čtením, včetně její verifikace.

Základem seminaristické práce je četba podstatných textů; cílem pak dovednost jejich konfrontace, přičemž důraz bude kladen na vlastní kritický projev. Pomoci by k tomu mělo i studium žánrového rozvržení literární kritiky (esej, recenze, referát, glosa, posudek; diskuse a polemika, ad.), ale i jejích strategií (předpoklady a východiska, argumentace, analýza, styl, výzbroj, úkoly, cíle ad.).

Ve svém důsledku by měl seminář přispět k promýšlení a definování místa kritiky v rámci literární vědy, ale i mimo ni ? tedy kritičnosti v nejširším slova smyslu. V neposlední řadě by se frekventanti měli obeznámit se stavem současné české kritiky ? a tím i literárních časopisů.

Další průběžně.