Charles Explorer logo
🇬🇧

The Theory of Book Publishing

Class at Faculty of Arts |
ABO300159

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz je určen studentům bakalářského i magisterského studia.   Tematické okruhy: Úvod do problematiky knižního trhu a nakladatelské činnosti

1. Základní technické pojmy Části knihy Tiráž, její náležitosti a umístění ISBN a čárový kód (struktura ISBN, přidělování ISBN, význam ISBN, Národní agentura ISBN, pravidla pro čárový kód) Technologie tisku (z výšky, z plochy, z hloubky, knihtisk, ofsetový tisk, digitální tisk, tiskové archy, tisk naplocho a rotační) Obrázky (pérovky a autotypie, tisk přímými barvami, duplex) Papír (vlastnosti papíru, druhy papíru, kartón a lepenka) Formáty papíru - řady A, B, R, čtvercové formáty Knižní vazba (typy vazeb, obálka, potah, přebal) Ražba, lak, laminace, slepotisk, parciální lak

2. Typografické minimum Vývoj písma Současné tiskové písmo a jeho klasifikace Vyznačovací písmo (kapitálky, verzálky, duktus) Rodina písem, druh písma, řez Patková a nepatková písma Písmová osnova Velikost a měření písma (čtverčík, bod, Cicero, Pica) Typografie stránky (margo, paginace, zrcadlo sazby, řádkový a stránkový rejstřík) Typografie odstavce (proklad, prostrkání, zarovnání, odsazení, zarážky) Typografické zásady a chyby

3. Redakční praxe Práce redaktora Domácí korektura Stránková korektura Redakční žánry (anotace, šiml, texty na záložky) Měření rukopisu Příprava textu (dělení, pomlčky, poznámky a odkazy na ně, bibliografie) Rejstřík a české třídění Využití Wordu (klávesové zkratky, netisknutelné znaky, nečeské znaky, automatizace úprav) Práce s obrázky (zajištění dostatečné kvality, autotypický rastr, moaré, komprese JPG)

4. Nakladatelství a jeho provoz Činnost nakladatele Informační systém Technologie nakladatelského procesu (workflow) Strategie nakladatele Edice Propagace Nakladatelské profese

5. Ekonomika knihy Interní a externí náklady, režie, závislost ceny Proporční a fixní výrobní ceny na nákladu Kalkulace zisku/ztráty Spolupráce s tiskárnou Struktura nákladů na vydání knihy Bod obratu (break-point) Různé modely knih z hlediska marketingu Závislost prodeje na čase Stanovení optimální kombinace ceny-náklad Tendence k nadnákladům Příkladové studie ekonomiky různých typů knih Dotace

6. Ekonomika nakladatelství Obrat a zisk Struktura nákladů nakladatelství a struktura jeho režie Kapitálová vybavenost Zmrazení kapitálu ve skladech Cash-flow a jeho dynamika Ekonomika distribucí a knihkupectví Pevné a volné ceny knih Nakladatelé a knihovny

7. Knihy a právní řád Autorský zákon (zásady autorského práva, osobnostní a majetková práva a doba jejich ochrany) Licenční smlouva Porušení autorského práva Zaměstnanecké a kolektivní dílo, školní dílo Poplatky z pořizování kopií pro vlastní účely (výběr, zásady rozdělování) Knihovní licence Zákon o neperiodických publikacích (mandatorní údaje, povinnosti nakladatele, povinné výtisky, ohlašovací povinnost)

8. Knihy a počítače Bibliografické databáze Internetový prodej

9. E-knihy Výhoda a nevýhody Čtecí zařízení Ekonomika e-knihy Vývoj trhu s e-knihami Zabezpečení e-knih Ekonomika e-knih Hlavní formáty e-knih Příprava e-knih v rámci i mimo work-flow přípravy papírové knihy

10. Knižní trh Specifikum knižního trhu Produkce knih v ČR a ve světě Struktura knižního trhu Struktura české nakladatelské scény Česká knihkupectví Roční produkce titulů a její vývoj Vývoj cen Sociologie knižního trhu Monopolizace jako obecný trend Státní podpora literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jedno- i dvouoborové studium. Přednáška kombinovaná se seminářem.

Požadované vstupní znalosti: povědomí o soudobém knižním trhu.

Požadavky pro získání atestace:

Praktické cvičení: studenti budou zhruba po sedmé přednášce rozděleni do skupin, z nichž každá dostane za úkol připravit návrh projektu určitého typu publikace resp. edice zahrnující ekonomickou rozvahu, specifikaci, jak by měla kniha resp. edice vypadat a jak by měla být propagována. Součástí projektu bude i jeho prezentace a obhajoba.