Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939) [1]

Class at Faculty of Arts |
ABO300262

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy (ZS+LS): 1. NORMY, MÝTY, DĚJINY

[periodizace; 1939-45; protektorát, válka; cenzura; tři linie] téma: Josef Jedlička: Dodatek k nenapsaným dějinám české literatury, in Rozmluvy 5, 1987, č. 7, s. 106-138.

Jiří Brabec: Estetická norma a historie literatury v totalitním systému, in Tvar 10, č. 17, 21. 10., s. 12-13; též in Zlatá šedesátá. Česká literatura a společnost v letech tání, kolotání a zklamání. Materiály z konference... Praha, ÚČL 2000, s. 11-18.

Jiří Brabec: Otazníky nad literární historií sedmdesátých a osmdesátých let, in Život je jinde? Česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Materiály z mezinárodní mezioborové konference... Praha ÚČL 2002, s. 13-18.

Jiří Brabec: Modely kritické reflexe moderní české literatury, in Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky [sv. 1], Praha, ÚČL 2001, s. 13-20.

Jiří Brabec: Protektorátní kultura pod tlakem kolaborantských projektů (1941-1945), in Soudobé dějiny 9, 2002, č. 3-4, s. 412-428.

Zdeněk Pešat: Měřítka hodnocení poválečné literatury, in Tvar 4, 1993, č. 43-44, 4. 11., s. 6-7; též in Z. P.: Tři podoby literární vědy. Praha, Torst 1998, s. 116-121. 2. VÁLEČNÁ GENERACE téma: Kamil Bednář: Slovo k mladým. Praha, Václav Petr 1940 [+ K. B.: Ohlasy Slova k mladým. Praha, Václav Petr 1941].

Václav Černý: Kritik a generace, in Kritický měsíčník 3, 1940, č. 1, 7. 2., s. 17-25; též in V. Č.: Tvorba a osobnost I. Praha, Odeon 1992, s. 59-64.

Jindřich Chalupecký: Generace, in Život 17, 1941/42, č. 2, únor 1942, s. 103-106 a 111-112; Generace, in Život 20, 1946-47, č. 4-5, říjen, s. 100 a 109; též in J. Ch.: Obhajoba umění. Praha, ČS 1991, s. 110-119 a 147-149. téma: Josef Palivec: Pečetní prsten (1941); též in J. P.: Síta (1943, 1947, 1969); též in J. P.: Básně - eseje - překlady. Praha, Torst 1993.

Václav Černý: Palivcův Pečetní prsten, in Kritický měsíčník 4, 1941, č. 3, březen, s. 109-119; též in V. Č.: Tvorba a osobnost I. Praha, Odeon 1992, s. 673-680.

Jindřich Chalupecký: Poezie metafyzická, in Volné směry 36, 1941, s. 317-318; též in J. Ch.: Obhajoba umění. Praha, ČS 1991, s. 231-232. 3. SKUPINA 42 - JOSEF KAINAR téma: Josef Kainar: Osudy. Praha Symposion 1947; Nové mýty. Praha Praha, B. Stýblo 1946; též in J. K.: Příběhy, osudy, mýty [Vybrané spisy 1]. Praha, ČS 1987.

Zdeněk Pešat, Eva Petrová [ed.]: Skupina 42. Brno, Atlantis 2000.

Eva Petrová a kol.: Skupina 42. Katalog. Praha, Akropolis a Galerie hl. m. Prahy 1998.

Jindřich Chalupecký: Obhajoba umění. Praha, ČS 1991 (zvl. Svět, v němž žijeme, s. 68-74 [Program D 40, 1939/40, č. 4, 8. 2., s. 88-89]; Umění jest umělé, s. 75-80 [Program D 40, 1939/40, č. 4, 8. 2., s. 85-89]. 4. 1945-1948: O SOCIALISTICKOU KULTURU

[časopisy: Akord 1946-1948, Blok 1946-1948, Generace 1945-1947, Kritický měsíčník 1945-48, Kvart 1945-1949, Listy 1946-1948, Tvorba 1945-1952, Var 1948-1953, aj.] téma: Východ vs. Západ?

Václav Černý: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, ČS 1995. 5. JAN GROSSMAN - PORTRÉT KRITIKA JAKO PORTRÉT DOBY téma: Fleischmann, Kryštofek, Kolář, Blatný, Fikar, Kryštofek, Sedloň ad. téma: Jiří Weil: Život s hvězdou. Praha, ELK - Družstvo Dílo 1949 [srv. G. doslov ke 3. vyd.: Praha, MF 1964].

J. G.: Analýzy. Praha, ČS 1991.

J. G.: Texty o divadle I. a II. Praha, Pražská scéna 1999 a 2000.

[+ vybrané články z Řádu, Listů, Generace, Aktivu, My, Divadla ad.] 6. ROK 1948 A "LÉTA BOJŮ" téma: Josef Kainar: Veliká láska. Praha, ČS 1950; Český sen. Praha, ČS 1953; též in J. K.: Velké lásky a sny [Vybrané spisy 2]. Praha, ČS 1989.

Podivuhodní kouzelníci. Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945-55. Purley, Rozmluvy 1987 [ed. A. Brousek].

Náš rok. Verše československých básníků k významným výročním dnům. Praha, Práce 1950 [ed. L. Nejedlý a L. Pelikánová]. téma: Ladislav Štoll: Třicet let bojů za českou socialistickou poesii. Praha, Orbis 1950.

Jiří Taufer: Referát Jiřího Taufera (na konferenci SČSS 22. 1. 1950), in Česká literatura 47, 1999, č. 3, s. 304-318. téma: "Realita" svatebních kalhot (kampaň Tvorby 1949)

Miroslav Kroh: Co slina na jazyk přinese, in Tvorba 18, 1949, č. 5, 2. 2., s. 106.

František Hampl: Co slina na jazyk přinesla, in Práce 5, 1949, č. 33, 9. 2., s. 3.

Miroslav Kroh: Ještě k té slině Františka Hampla, in Tvorba 18, 1949, č. 7, 16. 2., s. 160.

Jan Štern: Stranickost a pravda, in Tvorba 18, 1949, č. 8, 23. 2., s. 174.

Ivan Skála: K situaci soudobé české poesie, in Tvorba 18, 1949, č. 9, 2. 3., s. 207-208.

Josef Štefánek: K situaci naší literární vědy, in Tvorba 18, 1949, č. 9, 2. 3., s. 208-210.

Zdeněk Bláha: Drama bojuje o současnost, in Tvorba 18, 1949, č. 10, 9. 3., s. 234.

Josef Štefánek: K situaci naší prózy, in Tvorba 18, 1949, č. 23, 8. 6., s. 544-545; č. 27, 6. 7., s. 637-638; č. 35, 31. 8., s. 833-834; č. 40, 5. 10., s. 953-955.

Stanislav Neumann: Vychovat druhou směnu. K otázce dětské literatury, in Tvorba 18, 1949, č. 28, 18. 7., s. 667-668.

Jan Štern: Epopej českého proletariátu, in Tvorba 18, 1949, č. 17, 27. 4., s. 391.

Jan Štern: Proti likvidátorům poesie, in Tvorba 18, 1949, č. 23, 8. 6., s. 546-547.

Jiří Hendrych: K některým otázkám naší nové literatury, in Tvorba 18, 1949, č. 30, 27. 7., s. 693-694.

Jan Štern: Hnízdo kulturní reakce, in Tvorba 18, 1949, č. 32, 10. 8., s. 761-763 [o Kvartu r. 5, č. 6]. 7. OFICIÁLNÍ PRÓZA: ROMÁN PODLE NOREM A JAKO NORMA téma: Václav Řezáč: Nástup. Praha, ČS 1951.

[western, sex a násilí; Sudety - vyhnání a osídlování; anti/utopie; konfrontace s vybranými kapitolami románu Bitva (1954)] 8. ZNAMENÍ POTOPY, PŘEDPEKLÍ A SMRTI téma: Jan Zahradníček: Znamení moci (1951), La Saletta (1947), in J. Z.: Rouška Veroničina. La Saletta, Znamení moci. Praha, Vyšehrad 1990, též in J. Z.: Dílo II. Praha ČS 1992.;

Vladimír Vokolek: Atlantis [z pěti verzí vyšly tyto tiskem: in V. V.: Mezi rybou a ptákem. Praha, MF 1967, s. 123-133; in V. V.: Atlantis. Praha, vytiskla Polygrafia 1972; in V. V.: Ke komu mluvím dnes. Brno, Atlantis 1998 + zbylé v xerokopiích]

[motivická zkoumání (dle domluvy a výběru) - F. Halas: Potopa, Hlad; J. Kainar: Nové mýty; Ivan Blatný: Terrestris; J. Kolář: Limb a jiné básně, Prométheova játra;

F. Hrubín: Hirošima; V. Holan: Panychida, Příběhy; V. Nezval: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou; O. Mikulášek: Ortely a milosti; Vodseďálek, Bondy, Hynek, Hrabal, Havlíček; srv. dále J. Seifert: Morový sloup (1968-1970); V. Závada: Na prahu (1970); ad.] 9. S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI (TZV. VNITŘNÍ EXIL) téma: Zbyněk Havlíček: Otevřít po mé smrti. Praha, ČS 1994 [skladby z r. 1951, s. 147-202: Stalinská epocha, Kabinet dr. Caligariho, Karlotta menstruuje, Týden dobra. Belfortský lev, Způsob šedesátý třetí, Prolegomena poezie, Tse tse].

(vybrané věci: Z. Havlíček: Skutečnost snu. Praha, Torst 2003; Dopisy Evě Dopisy Zbyňkovi. Praha, Torst - Levret 2003) téma: Josef Jedlička: Kde život náš je v půli se svou poutí. Praha, ČS 1966; rozšířené vyd. Praha, MF 1994; J. Jedlička: Ornament. Pokus o vymezení sémiologické krize, in Zneužití. Paseka, Praha - Litomyšl [v tisku].

(J. Jedlička: Krev není voda. Praha, ČS 1991; Poznámky ke Kafkovi. Praha, Nakl. Franze Kafky 1993 [eseje ze 60. let]; Rozptýleno v prostoru a čase. Brno, Petrov 2000 [eseje ze 70. a 80. let]; České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Praha, Nakl. Franze Kafky 1992) 10. MÝTUS ALOIS JIRÁSEK - STŘETÁNÍ KULTURNÍCH KONCEPCÍ

Josef Jedlička: O českém mýtu aneb Alois Jirásek, in J. J.: České typy aneb Poptávka po našem hrdinovi. Praha, Nakl. Franze Kafky 1992, s. 91-99.

F. X. Šalda: Alois Jirásek čili mythus a skutečnost, in Šaldův zápisník 2, 1930, č. 8, březen, s. 243-252.

Zdeněk Nejedlý: O velkém díle Aloise Jiráska, in Tvorba 18, 1949, č. 19, 11. 5., s. 432-434 [úryvek: Z. N.: Čtyři studie o Jiráskovi. Praha, Melantrich 1949].

Alexandr Stich: Kopací míč Jirásek, in Literární noviny 6, 1995, č. 13, 30. 3., s. 1 a 6.

Alexandr Stich: F. X. Šalda a Alois Jirásek - střetání dvou kulturních koncepcí [zkrácená verze], in Alois Jirásek, Lucerna (divadelní program). Praha, ND 2001, s. 13-17. 11. ŽIVOT JE VŠUDE I JINDE - O KRIZI V LITERATUŘE (1956-59)

Jan Grossman: O krizi v literatuře, in Nový život 1956, č. 12, s. 1294-1302; též in Host do domu 1964, č. 4, s. 1-11; též in J. G.: Analýzy. Praha, ČS 1991, s. 9-21. téma: Život je všude. Almanach z roku 1956. Praha -Litomyšl, Paseka 2005 [ed. J. Hiršal a J. Kolář]. téma: dvojí recepce Škvoreckého Zbabělců (Praha, ČS 1958; 8. vyd. Praha, NLN 1998)

F. Peroutka, V. Černý, J. Vohryzek; Zbabělci...a co bylo potom. Praha, Společnost Josefa Škvoreckého 1992 [ed. M. Přibáň]; M. Bauer: Zbabělci v lednu 1959 I. a II., in Tvar 11, 2000, č. 13 a 14, 29. 6. a 7. 9. [edice Tvary, sv. 13 a 14]. 12. BÁSNICKÉ DEBUTY NA POČÁTKU 60. LET téma: mladofrontovní edice Mladé cesty: Alexandr Kliment: Těžká voda (1961, sv. 1); Ivan Wernisch: Kam letí nebe (1961, sv. 2); Petr Kabeš: Čáry na dlani (1961, sv. 3); Jiří Gruša: Torna (1962, sv. 4); Ludvík Středa: Už to v nás zůstane (1962, sv. 5); Václav Hons: Co je před očima (1962, sv. 6); Josef Hrubý: Letokruhy (1962, sv. 7); Zeno Kaprál: Ploty (1962, sv. 8); Hana Proško

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na semináři, plnění průběžných úkolů; esej.

Charakteristika kurzu:

Dvousemestrální seminář je komplementární se stejnojmennou přednáškou; navazuje na seminář Česká literatura I. (do r. 1939). Zimní semestr nabízí orientaci v údobí 40. a 50. let; letní semestr orientaci v údobí od konce 50. let do konce 60. ? Výchozí tezí je "potýkání se" norem estetických a politických. Frekventantům tak bude nabídnut pohled obecně literárněhistorický, ale i kulturněpolitický (publicistika). Základem seminární práce je četba vybraných děl a sledování jejich dobové recepce; cílem pak dovednost jejich konfrontace. (Knižně nedostupné materiály budou k dispozici v xerokopiích.) ? Další průběžně.