Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Drama in between the Two World Wars

Class at Faculty of Arts |
ABO400359

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

Viz charakteristika kursu. Probírat se bude např. tvorba následujících autorů:

J. Bartoš

L. Blatný

J. a K. Čapkové

A. Dvořák

O. Fischer

Č. Jeřábek

E. Konrád

F. Langer

S. Lom

J. Mahen

R. Medek

V. Nezval

V. Vančura

Werich + Voskovec

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Charakteristika kurzu: Kurs se bude zabývat vybranými problémy české dramatiky meziválečného dvacetiletí. Nepůjde o historický přehled, spíše o pojmenování a analýzu klíčových okamžiků daného období. Po úvodních hodinách, věnovaných mapování situace v dramatu na počátku dvacátého století (např. snaha o nové české drama, pokusy o tragédii atp.), se bude probírat vznik avantgardních divadel, tzv. problémových dramat, expresionistické dramatiky, téma legendy a mýtu č. státu, drama společenských konfliktů atd. Vybrané problémy budou zasazovány do kontextu jak světového dramatu, tak i české literatury dané doby. Studenti se budou průběžně seznamovat s dramatickými texty i s teoretickými statěmi meziválečného období.

Požadované vstupní znalosti: Kurs je vhodný pro studenty I. i II. cyklu.

Požadavky pro získání atestace: Aktivní a pravidelná účast, výstup v semináři.