Charles Explorer logo
🇬🇧

The World Is Elsewhere: Socio-Cultural Contexts of Western Europe and Czech Literature

Class at Faculty of Arts |
ABO400361

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

Z literárních textů bude kurs rozbírat tato díla: 1. Jaroslav Hutka, Požár v bazaru 2. Sylvie Richterová, Návraty a jiné ztráty, Místopis 3. Jaroslav Vejvoda, Plující andělé, letící ryby, Ptáci 4. Vlastimil Třešňák, Bermudský trojúhelník

* Rozvrh semináře. 1. Úvod, exilová nakladatelství, definice exilové literatury. Jaroslav Hutka, Požár v bazaru 2. Adam Curtis, The Power of Nightmares mimořádná projekce, pondělí (pátek?) dopoledne? 8-12.00 2a. Diskuse o Curtisovi, Sylvie Richterová, Jaroslav Vejvoda 3. John Simpson, In the Line of Fire, diskuse 4. Jaroslav Vejvoda, Vlastimil Třešňák 5. Sex and the Holy City, Bremner, Bird and Fortune, Global Dimming, diskuse

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Blokový seminář: čtvrtek 2.3, 9.3. 16.3., 23. 3., 30.3. + pátek 3.3. 9,00-12,30 hod. Jednosemestrový.

Požadavky pro získání atestace: Aktivní účast v diskusích na semináři, prezentace, závěrečná esej v délce 2000 slov.

Charakteristika kurzu:

Kurs argumentuje, že lze definovat českou exilovou literaturu z let 1971 ? 1989 jako texty, které zaznamenávají proces vykročení Čechů z domácího prostředí a vyrovnávání se s prostředím mezinárodním. Tím česká exilová literatura předjímala globalizaci.

Pomocí ukázek z dokumentárních filmů a satirických politických pořadů britské televize chce kurs studentům na příkladu Velké Británie přiblížit odlišné kulturní prostředí v západní Evropě. V tomto kontextu pak bude rozbírat některá vybraná literární díla českých exilových spisovatelů, na nichž chce ukázat, jak se s novým prostředím vyrovnávali a co jejich zkušenost může znamenat pro dnešní Čechy.

V kursu se bude promítat především tříhodinový film televize BBC od politologa Adama Curtise The Power of Nightmares, o znepokojujících paralelách mezi americkými neokonzervativci a islámskými extremisty, dále dokument čelného britského televizního reportéra Johna Simpsona In the Line of Fire o tom, jak se stal televizní tým BBC v Iráku terčem bombardování americké stihačky.

Dále studenti uvidí a budou analyzovat ukázky ze satirických pořadů Bremner, Bird and Fortune kulturní komerční televize Channel Four, pořad televize BBC "Sex and the Holy City" o tom, jak zákazem kondomů v afrických katolických zemích, postižených AIDS, působí katolická církev mezi tamějším obyvatelem genocidu, ukázku investigativního pořadu o hrůzné kvalitě potravin, jaké konzumujeme (Chicken Run) a ukázku z vědeckopopulárního filmu o Globálním stmívání (Global Dimming).