Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of a Poem [2]

Class at Faculty of Arts |
ABO400364

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: Základní tematické okruhy, které po dohodě se studenty mohou být modifikovány a rozšířeny.

1) Ch. Baudelaire: Vztahy, Exotický parfém, Semper eadem

2) J. A. Rimbaud: Samohlásky

3) O. Březina: Apostrofa podzimní, Večerní modlitba, Svítání na západě, Kolozpěv srdcí (viz Básně)

4) J. Deml: Moji přátelé (výběr)

5) V. Nezval: Abeceda, Týden v barvách (Pantomima)

6) J. Zahradníček: Užovka (Jeřáby)

7) V. Holan: Triumf smrti (Jeskyně slov)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace: Aktivní účast v semináři, písemný rozbor poetiky vybrané básně a seznam přečtených studií o poetice, opírající se o Průvodce magisterským studiem (P. Bílek a kol., UK v Praze,

Filozofická fakulta, Praha 2002).

Charakteristika kurzu:

Seminář navazuje na jednosemestrovou přednášku Poetika. Na vybraných textech francouzských a českých symbolistů a na textech českých básníků první poloviny 20. století se v semináři budou pobírat a prohlubovat základní pojmy a problémy poetiky (rytmus, eufonie, básnické figury a tropy, motivická výstavba, kompozice atd.) Nemělo by ovšem jít pouze o deskripci básnických prostředků a postupů, ale také o pochopení a pojmenování jejich funkce v jednotlivých básnických textech.