Charles Explorer logo
🇬🇧

The Role of the Lyrics in Contemporary Czech Folk Music and Similar Genres

Class at Faculty of Arts |
ABO400365

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1. Teze ke specifičnosti písňového textu, jeho funkční vyhranění vůči poezii, možnosti kritiky

2. Písňový text jako umění sloganu a pointy (K. Plíhal)

3. Písňový text jako umění nedořečeného (Majerovy brzdové tabulky)

4. Písňový text jako apel (Tara Fuki)

5. Písňový text jako vyznání (J. Nohavica)

6. Trampská píseň; sémioticko-mytologický přístup

7. Country; motivická analýza

8. Šanson (J. Dědeček; Radůza); písňový text a expresivita

9. Folklorismus a world music (Hradišťan, V. Redl); funkce folklorních prvků v umělé tvorbě

10. J. Nohavica; proměny lyrického subjektu

11. R. Křesťan; vnitřnětextové a vnětextové subjekty a role

12. Z. Navarová; intertextualita a synkretismus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace: Aktivní příprava a účast, referát.

Charakteristika kurzu: Seminář nabídne interpretačně zaměřenou sondu do oné rozrůzněné oblasti současné české populární hudby, kterou lze vymezit především negativně (vůči popu, rocku, jazzu, hip hopu...) a která vedle tradiční žánrové trojice folk ? country ? trampská hudba zahrnuje i tvorbu čerpající např. z tradic šansonu, lidové písně nebo tzv. ?keltské? hudby, dále pak nejrůznější experimenty a fúze (world music aj.). Právě výrazným přechodovým zjevům (R. Křesťan, Z. Navarová) bude ? vedle vybraných osobností folku (J. Nohavica) ? věnována nejsoustředěnější pozornost. Cílem kurzu bude analyticky i konceptuálně uchopit specifičnost písňového textu (tematické okruhy 2-5), nastínit principy jeho literárněkritického posuzování a na rozboru nejdůležitějších žánrů (okruhy 6-9) a tvorby vybraných osobností (okruhy 10-12) ozřejmit některé možnosti širšího teoretického porozumění dané problematice (na každém tematickém okruhu bude exemplifikován jeden vybraný přístup).

Obsahem semináře bude především poslech ukázek a jejich následná, teoreticky podložená interpretace a kritická reflexe (stejnou strukturu budou mít i jednotlivé referáty). Případný vklad muzikologicky vzdělaných účastníků je vítán, vzhledem k primárnímu zacílení na písňové texty je však kurz otevřen všem zájemcům.