Charles Explorer logo
🇬🇧

Chapters from the Czech Novelistic Tradition

Class at Faculty of Arts |
ABO400368

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz garantuje a atestace zapisuje doc. Bílek.

Požadavky pro získání atestace: chuť číst a připravovat se na diskuse, aktivní účast v nich, krátký referát.

Charakteristika kurzu:

Kurz nabízí možnost čtenářsky se zaměřit na zajímavé podoby českého románu 60. až 90. let minulého století. Diskuse nad konkrétními texty českých románů a jejich kritikou by měly nejen otevřít cestu k bližšímu uchopení několika "kapitol" z českých literárních dějin, ale především motivovat účastníky, aby - v debatě s kolegy - formulovali vlastní interpretační názor.