Charles Explorer logo
🇬🇧

Challenging Alterity of the Neighbour: Polish Culture in the Historical Context of the 20th Century

Class at Faculty of Arts |
ABO400369

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

1. Období války, okupace: 1939 - 1945 (situace Polska v II. sv. válce mezi Sovětským svazem a Německem; Katyň 1940; podzemní kulturní život; K. Wyka: Życie na niby; deníky z varšavského ghetta i koncentračních táborů)

2. Poválečné období: 1945 - 1955 (převzetí moci komunisty; role intelektuála v novém systému; válečná svědectví: o německém (T. Borowski: Kamenný svět, Z. Nałkowska: Medailony) a sovětském teroru (G. Herling-Grudziński: Jiný svět, S. Vincenz: Dialogy se Sověty)

3. Od polského října...: 1956 - 1975 (čas tání a dělnických nepokojů: dramatické roky 1956, 1968, 1970; Nová vlna a polský film; ironická próza: E. Redliński: Konopnička)

4. Období "druhého oběhu": 1976 - 1989 (červen 1976, vznik Solidarity 1980, výjimečný stav 1981; fenomén "druhého oběhu"; rozvoj podzemní kultury: Deníky (Z. Nałkowska, M. Dąbrowska, G. Herling-Grudziński, W. Gombrowicz), T. Konwicki: Malá apokalypsa, H. Krall: Stihnout to před Pánem Bohem; nostalgická literatura "malých vlastí" (Cz. Miłosz, K. Orłoś)

5.

90. léta: 1990 - 2000 (společensko-politické změny během roku 89; atmosféra přelomu; situace na knižním, časopiseckém trhu; próza: mytizace světa (M. Tulli, O. Tokarczuk) i nostalgické hledání kraje a identity (A. Stasiuk, P. Huelle)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Uznává se také jako základní seminář Česká literatura ve středoevrospkém kontextu. Kurz garantuje a atestace zapisuje dr. Heczková.

Požadované vstupní znalosti:

Jsou velmi vítáni studenti, kteří budou mít chuť a odvahu číst polsky; znalost polštiny však pro účast na semináři není nutná.

Požadavky pro získání atestace:

Aktivní účast, příprava vstupních referátů k tematických okruhům, stručné vyjádření vlastního názoru na texty, jimž budou semináře věnovány.

Charakteristika kurzu:

Seminář se zaměří na polskou prózu 2. poloviny 20. století. Cílem semináře však není prosté seznámení s řadou významných děl i jejich autorů; studenti by měli naopak získat hlubší znalosti o celkovém historickém i společenském pozadí literární tvorby v Polsku posledního půlstoletí. Prostřednictvím dobových materiálů, článků z tisku i textů na pomezí publicistiky a esejistiky bude seminář přibližovat dramatickou historii i bohatý intelektuální svět Poláků, jež jsou nám Čechům většinou neznámé.