Charles Explorer logo
🇬🇧

Texts for the Theory of the Novel [1]

Class at Faculty of Arts |
ABO400370

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář určený primárně doktorandům. Volná místa mohou obsadit magisterští studenti II. cyklu.

Požadované vstupní znalosti: průběžná práce na semináři a dílčí úkoly vyplývající z průběhu kurzu.

Požadavky pro získání atestace: průběžné drobné referátky, text podle zadání témat (náplň bude upřesněna).

Charakteristika kurzu:

Kurz je proponován jako dvousemestrový. Jeho náplní je kritické čtení textů souvisejících s teoretickou reflexí románu. Půjde o seznámení se autory (a jejich texty), které k teorii románu něčím podstatným přispěli.

První semestr bude věnován čtení Lukácsovy Teorie románu (1916) resp. podstatných částí tohoto textu. Druhý semestr se pak budeme věnovat některým drobnějším textům (Th. W. Adorna, M. Bachtina, R. Girarda,

M. Kundery, I. Watta ad.) - opět metodou kritického čtení. Jako podklad si vybereme tři románové texty (18., 19. a 20. století), ke kterým budeme stále odkazovat a budeme je používat jako jakýsi interpretačně-referenční rámec. Které to budou, to se domluvíme na vstupním semináři. Texty budou (v ideálním případě) přístupny na webu a bude též existovat - pro účely semináře - jejich čítanka.