Charles Explorer logo
🇬🇧

Kainar [1]

Class at Faculty of Arts |
ABO400373

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy: 1. KAINAR KODIFIKOVANÝ

(obraz Kainara v literárních příručkách - dějinách, slovnících, učebnicích aj. - a antologiích) 2. KAINAR A SKUPINA 42

(tvorba 40. let; poetika a noetika; existencialismus; J. Chalupecký; J. Grossman)

J. K.: Příběhy a menší básně. Praha, V. Petr 1940; Osudy. Praha Symposion 1947; Nové mýty. Praha Praha, B. Stýblo 1946; též in J. K.: Příběhy, osudy, mýty. Praha,ČS 1987 [Vybrané spisy 1]. 3. KAINAR ABSURDNÍ

(divadlo satiry; ubuovská látka)

J. K.: Ubu se vrací, in Just, Otčenášek [ed.]: Divadelní revue. Praha, Academia 1989, s. 127-158.

J. K.: Ubu pokračuje... [stroj.], in archiv Divadelního ústavu (Praha), sign. P 12730.

Alfred Jarry: Ubu králem. Ubu spoutaný. Ubu na homoli. Ubu paroháčem. Praha, Garamond 2004. 4. KAINAR IDEOLOGICKÝ

(tvorba 50. let; ideologie, mýtus, dějiny; recepce před/po r. 1948; )

J. K.: Veliká láska. Praha, ČS 1950; Český sen. Praha, ČS 1953; Člověka hořce mám rád. Praha, MF 1959; též in J. K.: Velké lásky a sny. Praha, ČS 1989

[Vybrané spisy 2]. 5. "KAINARŮ" NĚKOLIK?

(srovnání recepce 40., 50. a 60. let; dobové normy; kampaně) 6. KAINAR A PÍSEŇ

(poslech: Mišík; Prokop; Plíhal; Světové evergreeny s texty J. K.; aj.)

(antologie: Stará a nová blues; Miss Otis lituje...; Třináct kytar; Básně a blues; Bledej gentleman)

J. K.: Lazar a píseň. Praha, SNKLHU 1960; Moje blues. Praha, ČS 1966; též in J. K.: Poslední blues. Praha, ČS 1990 [Vybrané spisy 3]. 7. KAINAR PRO DĚTI

(Říkadla; Nevídáno - neslýcháno; pohádky) 8. KAINAR O LITERATUŘE A O SOBĚ

(publicistika; rozhovory; korespondence) 9. KAINAR VE VZPOMÍNKÁCH A PAMĚTECH

(dle výběru) 10.-15. KAINAR VYBRANÝ & SEBRANÝ

(rozvaha o možnostech sebraných spisů a o antologizování)

(zpracování dílčích edic dle výběru - motivy, písně, korespondence, rozhovory atd.)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadavky pro získání atestace: průběžná práce; edice doprovozená esejí.

Charakteristika kurzu:

Dvousemestrální seminář je monograficky zaměřen na jednu z ?nejvýraznějších? osobností české literatury druhé poloviny 20. století, a to v obou významech toho slova. Josefu Kainarovi budeme věnovat pozornost literárněhistorickou, kulturněpolitickou, pochopitelně interpretační a v neposlední řadě textologickou. Od dílčích vhledů bychom totiž měli postupně přejít k syntetizujícímu pohledu, který dojde vyjádření v drobných edicích. Permanentním východiskem rozprav bude teze, zda lze vývoj literatury demonstrovat a/nebo dokládat básnickým osudem. - Podrobnosti k programu průběžně. (Nedostupné materiály budou k dispozici v xerokopiích.)