Charles Explorer logo
🇬🇧

Twelve Texts from the 1990s

Class at Faculty of Arts |
ABO400390

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Tematické okruhy:

Jan Novák: Milionový jeep (Brno, Atlantis 1992, Toronto 1989)

Jiří Kratochvil: Uprostřed nocí zpěv (Brno, Atlantis 1992)

Milan Kundera: Nesmrtelnost (Brno, Atlantis 1993)

Michal Ajvaz: Druhé město (Praha, MF 1993)

Ivan Diviš: Teorie spolehlivosti (Praha, Torst 1994)

Jáchym Topol: Anděl (Praha, Hynek 1995)

Daniela Hodrová: Ztracené děti (Praha, Hynek 1997)

Jan Balabán: Prázdniny (Brno, Host 1998)

Václav Kahuda: Houština, Brno, Petrov 1999)

Vladimír Macura: Ten, který bude (Praha, Hynek 1999) (Nebo Guvernantka?)

Legátová, Květa: Želary (2001)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Požadované vstupní znalosti: schopnost přemýšlet.

Požadavky pro získání atestace: aktivní účast na seminářích

Charakteristika kurzu:

V semináři se budeme zabývat prozaickými knihami dvanácti českých spisovatelů, které výrazným způsobem ovlivnily podobu české literatury 90. let. Pozornost bude především soustředěna k interpretacím jednotlivých textů, k nim však bude třeba dohledat kontext, který vybraná díla vytvářejí nebo kterého se dovolávají a aktivovat jej. K základnímu souboru nástrojů pro interpretaci textu, které nám poskytuje literární teorie, přibudou proto i otázky povahy sociologické a šířeji kulturologické. Abychom alespoň trochu zmírnili chaotické vření v literatuře tohoto období, pokusíme se ji filtrovat přes síto, které pracovně můžeme nazvat

"ozvěnou existenciální situace".