Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of the Second Half of the 20th Century (since 1939)

Class at Faculty of Arts |
ABO400392

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus

Tematické okruhy: 1) Poezie: rozpad avantgardního paradigmatu; Skupina 42; poúnorová oficiální poezie; ineditní poezie 50. let (Holan, Kolář, surrealisté); skupina Května a její vývoj; Mikulášek a Skácel; generace 60. let, renouveau Holana, Seiferta a existenciální poezie; trojí komunikační kontext a vývoj poezie 70. a 80. let; poezie "pětatřicátníků" (Žáček) a polemická reakce "osamělých běžců"; poezie 90. let; postmoderna a hledání spiritualismu. 2) Próza: téma nacistické a jeho proměny (Drda, Škvorecký, Kovtun); "budovatelský" a historický román po Únoru; próza ineditní a exilová (Hrabal, Hostovský); holocaust jako téma lidské existence (Weil, Lustig, Fuks); Romány deziluze (Vaculík, Kundera, Putík); Bohumil Hrabal a jeho vývoj; próza "oficiální" a "neoficiální" doby normalizace; "autentizace" a "konstrukce" - deníky, obrazy, podobenství; próza 90. let a přelomu století (Hodrová, Kratochvil, Topol). 3) Drama: pokusy o "výrobní drama" po Únoru; Obnova lyrického a existenciálního dramatu: Hrubín, Topol; nástup "malých scén" od konce 50. let a vývoj studiových divadel v 60.-80. letech (Zábradlí, Semafor, Ypsilonka, Husa na provázku aj.); absurdní drama a vývoj jeho protagonistů (Havel, Vyskočil).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz bude vycházet z chronologického vývoje české literatury v daném časovém období, bude tedy sledovat poezii, prózu, drama (a divadlo). Bude přihlížet ke dvojímu kontextu: vnějšímu, tj. souvislostem literárního dění s fakty mimoliterárními (proměny ve společnosti a společenském vědomí, v kulturní politice a ostatních druzích umění), a vnitřnímu, tj. vlastnímu vývoji poetiky v jednotlivých literárních druzích.