Charles Explorer logo
🇬🇧

Czech Literature of Older Times

Class at Faculty of Arts |
ABO400491

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Charakteristika kurzu: Tematicky zahrnuje období od anticko-křesťanských základů až po národní obrození. V zimním semestru obsahuje středověk, v letním semestru literaturu období husitského, renesančního a barokního.

Sleduje formování středověké literatury na základech biblické a patristické exegeze s úsilím dosáhnout intelektuální celistvosti, vyjadřované zprvu i jednotou jazykovou a zejména jejími nástroji, získávanými studiem antického odkazu a současně jeho dalším šířením misijní činností. Husitství, reformace a renesance představují krizový okamžik na této cestě a vyúsťují nakonec do atmosféry barokního myšlení a cítění, signalizující již nástup novověku.

Posluchači by měli pochopit základní historické a literární trendy jednotlivých epoch v evropských souvislostech a získat jednak zázemí pro orientaci v konkrétních otázkách seminárních témat, jednak schopnost syntetizujícího pohledu na nejrozsáhlejší úsek literárněhistorické problematiky.